De gevaren van het gebruik van nicotinezakjes door kinderen

Intoxicatie van een kind door een nicotinezakje

Nicotinezakjes
Janneke P.M. van Oosterhout
Antoinette van Riel
A. Marieke van Kruijssen
Renske A. van Unnik-Treurniet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7604
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Nicotinezakjes zijn zakjes met nicotine die oraal worden gebruikt. Sinds 2020 is het gebruik van nicotinezakjes onder jongeren toegenomen. Tegelijkertijd is het aantal meldingen van nicotine-intoxicatie toegenomen. Acute nicotine-intoxicaties kennen een bifasisch beloop waarbij eerst symptomen als agitatie, tachycardie en braken optreden. Bij hoge doseringen kunnen zich daarna ernstigere verschijnselen manifesteren. Naast deze acute gevaren zijn er aanwijzingen dat het gebruik door jongeren van nicotinezakjes met tabak de drempel om te beginnen met roken verlaagt.

Casus

Een 9-jarige jongen kwam op de Spoedeisende Hulp vanwege misselijkheid, duizeligheid en rillingen na het gebruik van één nicotinezakje. Bij lichamelijk onderzoek had hij behalve tachycardie geen afwijkingen. De jongen werd 24 uur opgenomen ter observatie vanwege een acute nicotine-intoxicatie.

Conclusie

Nicotinezakjes worden veel gebruikt door jongeren in Nederland. Artsen moeten alert zijn op de acute en late verschijnselen van nicotine-intoxicatie en daarnaast bedacht zijn op de verslavende werking van deze zakjes.

Auteursinformatie

Flevoziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde en Neonatologie, Almere: drs. J.P.M. van Oosterhout, arts-assistent. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, UMCU, Utrecht: ir. A. van Riel, toxicoloog (ERT). Haaglanden Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde en Neonatologie, Den Haag: drs. A.M. van Kruijssen en drs. R.A. van Unnik-Treurniet, kinderartsen.

Contact J.P.M. van Oosterhout (jvoosterhout@flevoziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Janneke P.M. van Oosterhout ICMJE-formulier
Antoinette van Riel ICMJE-formulier
A. Marieke van Kruijssen ICMJE-formulier
Renske A. van Unnik-Treurniet ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties