Accidentele inname van sigaretten door kinderen
Open

Richtlijnen
25-11-1998
C.V. Hulzebos, C. Walhof en T.W. de Vries

- Het inslikken van sigaretten(peuken) komt voornamelijk voor bij jonge kinderen (0-4 jaar).

- Absorptie van de in de tabak aanwezige nicotine treedt vooral op via mond- en darmslijmvlies en wordt onder andere beïnvloed door de zuurgraad en het nicotinegehalte van de tabak.

- Symptomen worden door nicotine veroorzaakt en treden snel op (< 4 h). Gastro-intestinale verschijnselen (braken) staan op de voorgrond.

- Het beloop van een sigaretteningestie is meestal gunstig. Als eerstehulpmaatregel kan men de mond met water reinigen. Het kind laten braken is niet geïndiceerd. Maagspoelen bij een kind dat asymptomatisch is (met een onbetrouwbare anamnese) of na braken van het kind, is niet zinvol.

- Alle kinderen met mogelijke sigaretteningestie dienen gedurende 4 h geobserveerd te worden. Indien intoxicatieverschijnselen ontstaan, zijn opname ter bewaking en eventuele ondersteunende behandeling geïndiceerd. Indien kinderen symptomatisch zijn of anamnestisch een groot aantal sigaretten ingeslikt is en indien het kind niet gebraakt heeft, moet de maag gespoeld worden met achterlating van geactiveerde kool. Indien het kind gebraakt heeft en andere symptomen persisteren, kan geactiveerde kool via een neussonde toegediend worden.