Wat zijn de effecten op gewicht en cardiometabole gezondheid?

Intermitterend vasten in wetenschap en praktijk

Klinische praktijk
Kirsten A.C. Berk
Bibian van der Voorn
E.F.C. (Liesbeth) van Rossum
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5284
Abstract

Samenvatting

  • Intermitterend vasten (IF) is een breed begrip en beslaat meerdere regimes van vasten.
  • ‘Vasten na de middag’ (‘early time-restricted feeding’, diner overslaan) en om de dag vasten (‘alternate day fasting’) mét energiebeperking hebben bij mensen met overgewicht op de korte termijn een groter effect op gewicht en cardiometabole gezondheid dan continue calorische restrictie (CCR).
  • ‘Vasten tot de middag’ (‘late time-restricted feeding’, ontbijt overslaan) lijkt geen of een ongunstig effect te hebben.
  • Er lijkt geen verschil te zijn tussen IF en CCR in volhouden van het vasten en metabole adaptatie van het lichaam.
  • De weinige langetermijnstudies (tot 2 jaar) suggereren dat IF-regimes niet superieur zijn aan CCR.
  • Er is nog onvoldoende bekend over de veiligheid op lange termijn bij diverse groepen mensen, het belang van dieetkwaliteit en de praktische uitvoerbaarheid van IF-regimes.
  • Hierdoor kunnen op dit moment nog geen aanbevelingen gedaan worden over de inzet van IF bij de behandeling van overgewicht en hieraan gerelateerde ziekten.
Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Inwendig Geneeskunde, Rotterdam: dr. K.A.C. Berk, diëtist-onderzoeker (tevens: afd. Diëtetiek); dr. B. van der Voorn, arts-onderzoeker (tevens: Centrum Gezond Gewicht); prof.dr. E.F.C. van Rossum, internist-endocrinoloog (tevens: Centrum Gezond Gewicht).

Contact K.A.C. Berk (k.berk@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Een soortgelijk artikel is al eerder verschenen in het tijdschrift Voeding&Visie (zie:voedingvisie.nl/wat-zijn-de-effecten-van-intermitterend-vasten-op-de-gezondheid/)

Auteur Belangenverstrengeling
Kirsten A.C. Berk ICMJE-formulier
Bibian van der Voorn ICMJE-formulier
E.F.C. (Liesbeth) van Rossum ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties