Intermediaire uitkomstmaten in medisch onderzoek

Klinische praktijk
Sanne A.E. Peters
Rolf H.H. Groenwold
Michiel L. Bots
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6400
Abstract

Samenvatting

  • Een intermediaire variabele zoals bloeddruk is onderdeel van de causale keten van gebeurtenissen die leidt tot een klinisch einduitkomst, bijvoorbeeld myocardinfarct. Een interventie beïnvloedt de klinische einduitkomst via een effect op die intermediaire variabele.

  • In interventieonderzoek kan een intermediaire variabele worden gebruikt als alternatief voor een klinische uitkomstmaat. We spreken dan van een intermediaire uitkomstmaat.

  • Intermediaire uitkomstmaten worden veel gebruikt in medisch onderzoek om de effecten van een interventie op een klinische einduitkomst te onderzoeken.

  • Interventieonderzoek met een intermediaire uitkomstmaat wordt uitgevoerd met minder deelnemers en in een korter tijdsbestek dan onderzoek met klinische uitkomstmaten.

  • Een intermediaire variabele is niet geschikt als intermediaire uitkomstmaat als de interventie ook invloed heeft op andere biologische processen die de klinische einduitkomst beïnvloeden.

  • Vanwege de beperkte omvang en duur van onderzoek met intermediaire uitkomstmaten zijn bijwerkingen van een interventie minder goed te bestuderen met deze vorm van onderzoek dan in onderzoek met klinische uitkomstmaten.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Dr. S.A.E. Peters, epidemioloog; dr. R.H.H. Groenwold, arts-epidemioloog (tevens: afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie); prof.dr. M.L. Bots, arts-epidemioloog.

Contact dr. S.A.E. Peters (s.a.e.peters@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 september 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Sanne A.E. Peters ICMJE-formulier
Rolf H.H. Groenwold ICMJE-formulier
Michiel L. Bots ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Methodologie van onderzoek

Ook interessant

Reacties