Interactie tussen het microbioom en het immuunsysteem

Perspectief
Nordin M.J. Hanssen
Max Nieuwdorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5118
Abstract

De samenstelling van ons microbioom, oftewel de verzameling van micro-organismen die we bij ons dragen, wordt in verband gebracht met een aantal cardiometabole, inflammatoire en auto-immuunziekten. Welke rol speelt het microbioom en waarmee kunnen we dat beïnvloeden?

Samenvatting

In de media en de wetenschappelijke literatuur is veel aandacht voor het microbioom – de micro-organismen die we bij ons dragen – en er tekent zich een verband af tussen een microbioom dat minder divers is en het risico op tal van chronische ziekten. Vooral de interactie tussen het microbioom en het immuunsysteem heeft een aantal inzichten opgeleverd waardoor we de samenhang tussen een aantal ziektebeelden beter zijn gaan begrijpen. Het microbioom speelt een belangrijke rol in de ontregeling van het immuunsysteem tijdens sepsis en in de inflammatie bij cardiometabole stoornissen en auto-immuunziekten. Bij deze ogenschijnlijk sterk verschillende aandoeningen lijkt een verstoorde samenstelling van het microbioom (dysbiose), verhoogde permeabiliteit van de darm en een hiermee gepaard gaande disbalans tussen het aangeboren en adaptieve immuunsysteem een rol te spelen. Dit gezamenlijke proces kan een belangrijk aangrijpingspunt zijn voor therapieën gericht op deze aandoeningen.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Interne en Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam: dr. N.M.J. Hanssen, internist-endocrinoloog; prof.dr. M. Nieuwdorp, internist-endocrinoloog en vasculair geneeskundige.

Contact M. Nieuwdorp (m.nieuwdorp@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Nordin M.J. Hanssen ICMJE-formulier
Max Nieuwdorp ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties