De darmmicrobiota in gezondheid en ziekte

Klinische praktijk
Jacqueline M. Lankelma
Max Nieuwdorp
Willem M. de Vos
W.J. (Joost) Wiersinga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5901
Abstract

Samenvatting

  • De darmmicrobiota, voorheen ‘darmflora’ genoemd, kunnen worden beschouwd als een extern orgaan dat vele fysiologische functies vervult in het metabolisme, de ontwikkeling van het immuunsysteem en de afweer tegen pathogenen.

  • De volwassen darmmicrobiota bestaan uit 1013-1014 micro-organismen. Het gezamenlijke genoom daarvan, ook wel het microbioom genoemd, is 100 keer groter dan het menselijke genoom.

  • De darmmicrobiota spelen mogelijk een rol bij de pathogenese van een scala aan ziektebeelden, zoals inflammatoire darmziekten, obesitas, diabetes mellitus en atopische aandoeningen. Een kanttekening hierbij is dat tot dusver voornamelijk associatiestudies uitgevoerd zijn, zonder bewijs van causaliteit.

  • Dit toenemende inzicht heeft geleid tot de identificatie van nieuwe therapeutische strategieën, die op dit moment in klinische studies getest worden.

  • Hoewel nog moet blijken wat deze kennis voor de individuele patiënt betekent, zijn verschillende interventies denkbaar, zoals suppletie van voedingsbestanddelen, prebiotica, probiotica en fecestransplantatie.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum Amsterdam, afd. Inwendige Geneeskunde, Center for Infection and Immunity Amsterdam (CINIMA) en Center for Experimental and Molecular Medicine (CEMM), Amsterdam.

Drs. J.M. Lankelma, arts-onderzoeker; dr. M. Nieuwdorp, internist-endocrinoloog; dr. W.J. Wiersinga, internist-infectioloog.

Wageningen Universiteit, Laboratorium voor Microbiologie, Wageningen.

Prof.dr. W.M. de Vos, microbioloog.

Contact dr. W.J. Wiersinga (w.j.wiersinga@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5901; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 21 april 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Jacqueline M. Lankelma ICMJE-formulier
Max Nieuwdorp ICMJE-formulier
Willem M. de Vos ICMJE-formulier
W.J. (Joost) Wiersinga ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties