Fecestransplantatie: wanneer wel en wanneer niet?

Klinische praktijk
Yvette H. van Beurden
Elisabeth M. Terveer
Josbert J. Keller
Ed J. Kuijper
Chris J.J. Mulder
Christina M.J.E. Vandenbroucke-Grauls
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1623
Abstract

Samenvatting

  • Met een genezingrond de 85% is een recidiverende Clostridium difficile-infectie op dit moment de enige onbetwiste indicatie voor fecestransplantatie.
  • Fecestransplantatie leidt bij 24-30% van de patiënten met colitis ulcerosa tot klinische remissie en endoscopisch verbetering; na placebo is dit 5% (water) tot 20% (autologe feces). De focus ligt nu op het identificeren van ‘superdonoren’ en subgroepen van patiënten bij wie fecestransplantatie effectief is.
  • Bij patiënten met een metabool syndroom leidt fecestransplantatie mogelijk tot een toename van de insulinesensitiviteit. Gewicht, BMI en energieverbruik worden niet beïnvloed.
  • Naast de genoemde indicaties is fecestransplantatie een mogelijke behandeling voor patiënten met de ziekte van Crohn, het prikkelbaredarmsyndroom, graft-versus-host-ziekte of dragerschap van multiresistente organismen. Gerandomiseerd onderzoek waarin fecestransplantatie wordt vergeleken met placebo is nodig om de effectiviteit van fecestransplantatie bij deze patiëntengroepen te beoordelen.
Auteursinformatie

VU medisch centrum, Amsterdam.

Afd. MDL: drs. Y.H. van Beurden, arts-onderzoeker (tevens: afd. Medisch Microbiologie en Infectiepreventie); prof.dr. C.J.J. Mulder, maag-darm-leverarts.

Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie: prof.dr. C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls, arts-microbioloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Medische Microbiologie, Leiden.

Drs. E.M. Terveer en prof.dr. E.J. Kuijper, arts-microbiologen.

Haaglanden Medisch Centrum, afd. MDL, Den Haag.

Dr. J.J. Keller, maag-darm-leverarts (tevens: LUMC, afd. MDL, Leiden).

Contact drs. Y.H. van Beurden (y.vanbeurden@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Yvette H. van Beurden ICMJE-formulier
Elisabeth M. Terveer ICMJE-formulier
Josbert J. Keller ICMJE-formulier
Ed J. Kuijper ICMJE-formulier
Chris J.J. Mulder ICMJE-formulier
Christina M.J.E. Vandenbroucke-Grauls ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties