Fecestransplantatie voor kinderen met recidiverende C. difficile-infecties

Klinische praktijk
Rogier E. Ooijevaar
Tessel M. van Rossen
Christina M.J.E. Vandenbroucke-Grauls
Andries E. Budding
C.M.F. (Frank) Kneepkens
Tim G.J. de Meij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3739
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een Clostridioides difficile-infectie is een relatief zeldzame oorzaak van diarree bij kinderen, maar met frequente recidieven ondanks gerichte antibiotische behandeling.

Casus

Een 2-jarig jongetje met een verstoorde darmmotiliteit en een 14-jarig meisje met het syndroom van Down maakten meerdere infecties met C. difficile door na respectievelijk antibioticagebruik voor een middenoorontsteking en langdurig antibioticagebruik bij chemotherapie. Beiden werden succesvol behandeld met fecestransplantatie.

Conclusie

Clostridioides difficile-infectie komt bij kinderen met name voor na langdurig antibioticagebruik of bij een verstoorde afweer. Bij recidiverende infecties met C. difficile kunnen kinderen veilig en effectief worden behandeld met fecestransplantatie.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam. Afd. Maag-, Darm-, en Leverziekten: R.E. Ooijevaar, MSc, arts-onderzoeker. Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie: T.M. van Rossen, MSc, arts-onderzoeker; prof.dr. C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls en dr. A.E. Budding, arts-microbiologen. Afd. Kindergeneeskunde: dr. T.G.J. de Meij, kinderarts. Baarn: dr. C.M.F. Kneepkens, kinderarts niet praktiserend.

Contact R.E. Ooijevaar (r.ooijevaar@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

R.E. Ooijevaar en C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls zijn lid van de werkgroep van de Nederlandse Donor Feces Bank.

Auteur Belangenverstrengeling
Rogier E. Ooijevaar ICMJE-formulier
Tessel M. van Rossen ICMJE-formulier
Christina M.J.E. Vandenbroucke-Grauls ICMJE-formulier
Andries E. Budding ICMJE-formulier
C.M.F. (Frank) Kneepkens ICMJE-formulier
Tim G.J. de Meij ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties