Intensievere voorbereiding van beenmergtransplantaties

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1978

Schaap et al. behandelden 181 leukemiepatiënten door middel van HLA-identieke en lymfocytenarme beenmergtransplantaten (verkegen van familieleden). Alle patiënten werden voorbehandeld met cyclofosfamide en totale lichaamsbestraling, waarbij 116 patiënten van deze groep bovendien een antracycline kregen toegediend. Uit multipele regressieanalyse bleek dat de extra toevoeging van de antracyclinen leidde tot een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties