Behandel ouders mee bij ‘psychiatrische’ adolescenten

Intensieve thuisbehandeling van jongeren in crisis

Onderzoek
Jet B. Muskens
Pierre C.M. Herpers
Machiel van Velthuysen
Patricia A.M. van Deurzen
Bertine E. Lahuis
Rutger-Jan van der Gaag
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8280
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of een nieuw opname-vervangend behandelmodel voor adolescenten met psychiatrische problematiek effectiever of efficiënter is dan de voorgaande behandelmethodiek met langdurige opnames.

Opzet

Beschrijvend, retrospectief onderzoek.

Methode

Het voorgaande behandelmodel voor adolescenten in crisis bestond uit klinische opname gedurende 6 maanden of meer. Voor het nieuwe behandelmodel werden 4 opname-afdelingen met 34 bedden omgebouwd tot 1 ‘high & intensive care’(HIC)-afdeling met 7 bedden in combinatie met een opname-vervangende behandeling in de thuissituatie voor het gezin. Opname binnen de HIC is kortdurend en de ouders worden samen met hun kind opgenomen. Met dit nieuwe model werd vanaf mei 2013 gewerkt. Het aantal patiënten in zorg, de behandelduur, de patiënttevredenheid, het aantal bedden en de kosten werden onderzocht en vergeleken met gegevens uit de jaren 2011 en 2012.

Resultaten

Vergeleken met het voorgaande behandelmodel laat het opnamevervangende behandelmodel in één jaar tijd zien dat er meer jongeren behandeld kunnen worden (125 tegenover 70 per jaar) met een kortere behandelduur (2 weken klinisch indien nodig en 4 maanden ambulant tegen over 6 tot 7 maanden klinisch) en tegen lagere kosten per patiënt (€28.000 tegenover €55.000) bij een gelijkblijvende patiënttevredenheid.

Conclusie

Hoewel de eerste behandelresultaten positief zijn, is uitgebreider onderzoek nodig naar de behandeleffectiviteit en kostenefficiëntie van het opnamevervangende model voor jongeren over een langere periode.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Psychiatrie, Nijmegen.

Drs. J.B. Muskens en prof.dr. R.J. van der Gaag, kinder- en jeugdpsychiaters (tevens: Karakter, Intensief Behandelcentrum Jeugd, Nijmegen).

Karakter, Intensief Behandelcentrum Jeugd, Nijmegen.

Drs. P.C.M. Herpers, kinder- en jeugdpsychiater; M. van Velthuysen, afdelingsmanager; dr. P.A.M. van Deurzen, epidemioloog; dr. B.E. Lahuis, kinder- en jeugdpsychiater.

Contact drs J.B. Muskens (j.muskens@karakter.co)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jet B. Muskens ICMJE-formulier
Pierre C.M. Herpers ICMJE-formulier
Machiel van Velthuysen ICMJE-formulier
Patricia A.M. van Deurzen ICMJE-formulier
Bertine E. Lahuis ICMJE-formulier
Rutger-Jan van der Gaag ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties