Intensieve thuisbehandeling van jongeren in crisis
Open

Behandel ouders mee bij ‘psychiatrische’ adolescenten
Onderzoek
04-08-2015
Jet B. Muskens, Pierre C.M. Herpers, Machiel van Velthuysen, Patricia A.M. van Deurzen, Bertine E. Lahuis en Rutger-Jan van der Gaag

Doel

Onderzoeken of een nieuw opname-vervangend behandelmodel voor adolescenten met psychiatrische problematiek effectiever of efficiënter is dan de voorgaande behandelmethodiek met langdurige opnames.

Opzet

Beschrijvend, retrospectief onderzoek.

Methode

Het voorgaande behandelmodel voor adolescenten in crisis bestond uit klinische opname gedurende 6 maanden of meer. Voor het nieuwe behandelmodel werden 4 opname-afdelingen met 34 bedden omgebouwd tot 1 ‘high & intensive care’(HIC)-afdeling met 7 bedden in combinatie met een opname-vervangende behandeling in de thuissituatie voor het gezin. Opname binnen de HIC is kortdurend en de ouders worden samen met hun kind opgenomen. Met dit nieuwe model werd vanaf mei 2013 gewerkt. Het aantal patiënten in zorg, de behandelduur, de patiënttevredenheid, het aantal bedden en de kosten werden onderzocht en vergeleken met gegevens uit de jaren 2011 en 2012.

Resultaten

Vergeleken met het voorgaande behandelmodel laat het opnamevervangende behandelmodel in één jaar tijd zien dat er meer jongeren behandeld kunnen worden (125 tegenover 70 per jaar) met een kortere behandelduur (2 weken klinisch indien nodig en 4 maanden ambulant tegen over 6 tot 7 maanden klinisch) en tegen lagere kosten per patiënt (€28.000 tegenover €55.000) bij een gelijkblijvende patiënttevredenheid.

Conclusie

Hoewel de eerste behandelresultaten positief zijn, is uitgebreider onderzoek nodig naar de behandeleffectiviteit en kostenefficiëntie van het opnamevervangende model voor jongeren over een langere periode.