Deeltijdbehandeling in de psychiatrie

Opinie
D. Wiersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:229-31

Met psychiatrische dagbehandeling of deeltijdbehandeling werd in Nederland in 1961 begonnen. In 30 jaar is deze vorm van behandeling uitgegroeid tot een brede scala van voorzieningen, meestal verbonden aan algemeen psychiatrische ziekenhuizen (APZ's) of aan psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ's). Gemiddeld telt zo'n voorziening ongeveer 32 plaatsen. Er zijn in totaal thans 2500 erkende plaatsen in APZ's en 500 plaatsen in PAAZ's, inclusief de universitaire klinieken. Op elke 10 APZ-bedden is minder dan 1 volledige plaats voor dagbehandeling beschikbaar en op elke 5 opgenomen patiënten is er 1 in deeltijdbehandeling. Per dagbehandelplaats worden 1,76 patiënten gemiddeld 7 maanden lang behandeld.1 In figuur 1 is de ontwikkeling van het aantal opnamen in de APZ's sinds 1979 en het aantal aangevangen deeltijdbehandelingen sinds 1985 in de vorm van indexcijfers weergegeven. Duidelijk komt de snelle toename van de deeltijdbehandeling over een periode van 6 jaar naar voren (figuur 1).

De…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, vakgroep Psychiatrie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Dr.D.Wiersma, socioloog-epidemioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties