Verloskundigen en gynaecologen door de eeuwen heen

Integrale verloskunde gehinderd door het verleden?

Een afbeelding van een tegeltje met een ooievaar en een baby.
Nadine van der Lee
Fedde Scheele
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D621
Abstract

Samenvatting

De samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen kent een lange en gecompliceerde historie die doorklinkt in de huidige praktijkvoering. Maar bij analyse van de samenwerkingsproblemen is weinig aandacht voor de historie en de lessen die hieruit te leren zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat problemen minder effectief worden opgelost, omdat de wortel van het probleem niet wordt aangepakt. In dit historische perspectief laten we zien hoe het beleid van de beide beroepsgroepen door de eeuwen heen vaak meer gericht was op zelfbehoud en concurrentie dan op effectieve samenwerking. Ook laten we zien hoe de zelfstandige verloskundigen autorisaties, status en inkomen verloren en herwonnen. Ten slotte reflecteren we met behulp van een theoretisch model voor interprofessionele samenwerking op de historie. Hieruit leren we dat we voor de ontwikkeling van integrale verloskunde af moeten van de focus op beroepsbelangen – ook financiële belangen – en machtsstrijd, en tegelijk waarom dat zo complex is.

Auteursinformatie

OLVG West, afd. Gynaecologie, Amsterdam.

Contact dr. N. van der Lee (nadinevanderlee@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Nadine van der Lee ICMJE-formulier
Fedde Scheele ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Medische geschiedenis

Ook interessant

Reacties