Minder hard trainen geeft meer effect*

Inspanningstraining bij ernstige COPD

Onderzoek
Peter Klijn
Monique Legemaat
Anton R.J. van Keimpema
Rik Gosselink
Henk F. van Stel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6629
Abstract

Samenvatting

Doel

Het vergelijken van het effect op inspanningstolerantie en kwaliteit van leven van niet-lineair geperiodiseerde inspanningstraining met het effect van lineair progressieve training bij patiënten met ernstig COPD.

Opzet

Gerandomiseerde gecontroleerde trial (Nederlands Trial Register: 1045).

Methode

Onze onderzoekspopulatie omvatte 110 patiënten met ernstige tot zeer ernstige COPD, die waren opgenomen voor klinische longrevalidatie. Zij werden door loting toegewezen aan een groep die niet-lineair geperiodiseerde trainingen kreeg van wisselende lengte en intensiteit, en een controlegroep die een standaardprogramma volgde van in zwaarte toenemende duur- en krachttrainingen. Patiënten trainden 3 keer per week 45-90 min gedurende 10 weken. Primaire uitkomstmaten waren uithoudingsvermogen bij een fietstest op 75% van het maximaal vermogen, en ziektespecifieke kwaliteit van leven zoals gemeten met de Chronic Respiratory Questionnaire. Secundaire uitkomstmaten waren beenspierkracht, BMI en de index voor vetvrije massa als maat voor spierweefselverlies.

Resultaten

De geperiodiseerde training resulteerde in een significant grotere verbetering van het uithoudingsvermogen dan de standaard progressieve training. Het verschil in verbetering op de submaximale fietstest was 300,6 s (95%-BI: 197,2-404,2; p < 0,001). Geperiodiseerde training resulteerde ook in een significant grotere verbetering op alle gemeten domeinen van de kwaliteit van leven, met verschillen van 0,48 (95%-BI: 0,19-0,78) op het domein ‘Emoties’ tot 0,96 (95%-BI: 0,57-1,35) op het domein ‘Dyspneu’.

Conclusie

Geperiodiseerde training resulteert bij patiënten met ernstig COPD in grotere verbetering in uithoudingsvermogen en ziektespecifieke kwaliteit van leven dan de standaard progressieve training.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine(2013;188:193-200)met als titel ‘Nonlinear exercise training in advanced chronic obstructive pulmonary disease is superior to traditional exercise training. A randomized trial’. Afgedrukt met toestemming.

Merem astmacentrum Heideheuvel, afd. Longziekten, Hilversum.

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Dr. H.F. van Stel, klinisch epidemioloog.

KU Leuven, faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Leuven.

Prof.dr. R. Gosselink, hoogleraar revalidatiewetenschappen.

Contactpersoon: Dr. P. Klijn (PKlijn@heideheuvel.merem.nl).

Contact Dr. P. Klijn, klinisch inspanningsfysioloog/senior onderzoeker; M. Legemaat RN, student verplegingswetenschap; dr. A.R.J. van Keimpema, longarts (PKlijn@heideheuvel.merem.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: dit onderzoek kreeg financiële ondersteuning van Stichting Astma Bestrijding en Agis Zorgvernieuwingsgelden. Additionele steun werd gegeven door de stichting ‘Vrienden van Heideheuvel’. De gevers hadden geen invloed op de opzet, gegevensverzameling en analyse van het onderzoek, noch op de voorbereiding, beoordeling en goedkeuring van het manuscript.
Aanvaard op 10 juli 2013.

Auteur Belangenverstrengeling
Peter Klijn ICMJE-formulier
Monique Legemaat ICMJE-formulier
Anton R.J. van Keimpema ICMJE-formulier
Rik Gosselink ICMJE-formulier
Henk F. van Stel ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties