Inhalatiecorticosteroïden bij COPD: mogelijk minder sterfte

Opinie
C.P. van Schayck
P.N.R. Dekhuijzen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1896-9
Abstract

Het is voor de huisarts vaak niet eenvoudig om een goed diagnostisch onderscheid te maken tussen astma en COPD. Een van de belangrijkste redenen voor de dagelijkse praktijk om dit onderscheid te maken is de directe consequentie die dit heeft voor de behandeling van deze twee entiteiten, namelijk het al dan niet voorschrijven van inhalatiecorticosteroïden. Astma is per definitie steroïdresponsief, vooral omdat aan deze ziekte een eosinofiel inflammatoir proces ten grondslag ligt.

Bij COPD is dit behandelsucces met inhalatiecorticosteroïden veel minder goed voorspelbaar. Enkele grote, 3 jaar durende onderzoeken hebben laten zien dat inhalatiecorticosteroïden geen effect hebben op de longfunctiedaling en alleen bij ernstige COPD een reducerend effect hebben op het aantal exacerbaties,1-4 alsmede op de ernst van exacerbaties gedurende een halfjaar.5 Bovendien hebben inhalatiecorticosteroïden in die gevallen een relevant effect op de kwaliteit van leven.3 Nationale en internationale richtlijnen voor de behandeling van COPD raden op…

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, faculteit der Gezondheidswetenschappen, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Prof.dr.C.P.van Schayck, epidemioloog.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Longziekten, Nijmegen.

Prof.dr.P.N.R.Dekhuijzen, longarts.

Contact prof.dr.C.P.van Schayck

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties