Inhalatie van medicatie bij COPD gaat vaak verkeerd

Josephine M.J. Stoffels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5238

Een belangrijk deel van de patiënten met COPD ademt voorgeschreven inhalatiemedicatie niet in met de benodigde piekstroom. Zij halen die piekstroom niet door een verkeerde inhalatietechniek of doordat de voorgeschreven inhalator een te hoge interne weerstand heeft.

Een internationaal consortium onder leiding van Nederlandse onderzoekers voerde een cross-sectioneel observationeel onderzoek uit in vijf Europese landen en Australië naar hoe mensen met COPD hun poederinhalators gebruiken (Primary Care Respiratory Medicine 2022;32:18). Zij includeerden 1434 patiënten met COPD (50,1% vrouw; gemiddelde leeftijd 69,2 jaar; 54,9% GOLD-klasse II)…

Milieu-impact van inhalatoren in Nederland en wereldwijd
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Gerelateerde artikelen

Reacties