COPD bij ouderen succesvol medicamenteus behandelen: 10 tips

Stand van zaken
29-09-2016
Freek J. Kreemer, Erik W. Bischoff, Yvonne F. Heijdra en P.N.R. (Richard) Dekhuijzen

COPD komt voornamelijk voor bij mensen van 55 jaar en ouder. De prevalentie neemt toe met de leeftijd. De ‘oude’ definitie van COPD, die een FEV1/FVC-ratio < 70% als criterium hanteert, geeft een overschatting van de prevalentie op hogere leeftijd. Bij ouderen komen fysieke en mentale beperkingen frequenter voor en is het risico op bijwerkingen en geneesmiddelinteracties hoger. Daarom dienen de keuze voor de toedieningsvorm en het medicament op de individuele oudere COPD-patiënt te worden afgestemd. Gebruik van inhalatiemedicatie is een complexe handeling waarbij veel fouten worden gemaakt. Ook daardoor is bij ouderen is het risico op fouten verhoogd. Om dat te beperken is uniformiteit in de inhalatie-instructies belangrijk. De website www.inhalatorgebruik.nl is hierbij een nuttig instrument, voor zorgverleners én patiënten. Ook locoregionale afstemming tussen zorgverleners komt de uniformiteit en het zicht op de medicatie ten goede.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing