COPD bij ouderen succesvol medicamenteus behandelen: 10 tips

Klinische praktijk
Freek J. Kreemer
Erik W. Bischoff
Yvonne F. Heijdra
P.N.R. (Richard) Dekhuijzen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D500

In een serie artikelen in de rubriek Stand van zaken worden de huidige kennis en recente inzichten over een onderwerp samengevat in enkele praktische tips. Meer achtergrondinformatie over deze tips is te vinden bij het artikel op www.ntvg.nl.

Samenvatting

COPD komt voornamelijk voor bij mensen van 55 jaar en ouder. De prevalentie neemt toe met de leeftijd. De ‘oude’ definitie van COPD, die een FEV1/FVC-ratio < 70% als criterium hanteert, geeft een overschatting van de prevalentie op hogere leeftijd. Bij ouderen komen fysieke en mentale beperkingen frequenter voor en is het risico op bijwerkingen en geneesmiddelinteracties hoger. Daarom dienen de keuze voor de toedieningsvorm en het medicament op de individuele oudere COPD-patiënt te worden afgestemd. Gebruik van inhalatiemedicatie is een complexe handeling waarbij veel fouten worden gemaakt. Ook daardoor is bij ouderen is het risico op fouten verhoogd. Om dat te beperken is uniformiteit in de inhalatie-instructies belangrijk. De website www.inhalatorgebruik.nl is hierbij een nuttig instrument, voor zorgverleners én patiënten. Ook locoregionale afstemming tussen zorgverleners komt de uniformiteit en het zicht op de medicatie ten goede.

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen.

Afd. Longziekten: drs. F.J. Kreemer, longarts in opleiding; prof.dr. Y.F. Heijdra en prof.dr. P.N.R. Dekhuijzen, longartsen.

Contact drs. F.J. Kreemer (freek.kreemer@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Freek J. Kreemer ICMJE-formulier
Erik W. Bischoff ICMJE-formulier
Yvonne F. Heijdra ICMJE-formulier
P.N.R. (Richard) Dekhuijzen ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Praktische tips

Ook interessant

Reacties