Ingestie van corpora aliena bij kinderen

Klinische les
11-11-2019
Hilde Krom, Gijs Elshout, Catharine A. Hellingman, Angelika Kindermann, Joost van Schuppen en Merit M. Tabbers

Dames en Heren,

‘Ingestie van corpora aliena’ is de medische benaming voor het inslikken van lichaamsvreemde voorwerpen en kan leiden tot potentieel levensbedreigende complicaties. Aan de hand van 3 patiëntbeschrijvingen laten we zien dat het beleid bij een kind dat een lichaamsvreemd voorwerp heeft ingeslikt, afhankelijk is van het soort en de lokalisatie van het corpus alienum, de symptomen en de setting waarin de patiënt zich presenteert.

Aanvaard op 02-10-2019.
Gepubliceerd op 11-11-2019.
In print verschenen in week 46 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4281