Ernstige gastro-intestinale complicaties door inslikken van magnetisch speelgoed

Klinische praktijk
Hedy E. Kromhout
Lieke Uijterschout
Yvonne Koopman-Keemink
Gerda W. Zijp
Frank Brus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1917
Abstract

Samenvatting

Een 3-jarige jongen werd naar de Spoedeisende Hulp gebracht vanwege buikpijn, misselijkheid en niet-gallig braken. Lichamelijk onderzoek toonde lichte tekenen van dehydratie en een enigszins bolle maar soepele, diffuus drukpijnlijke buik met levendige peristaltiek. Onder verdenking van een virale gastro-enteritis werd hij opgenomen voor rehydratie per maagsonde. Na enkele dagen werd een buikoverzichtsfoto gemaakt in verband met gallig braken en uitblijvende defecatie. Deze toonde meerdere met elkaar in verbinding staande corpora aliena in de dunne darm. Dit bleken 3 speelgoedmagneetjes te zijn. Na laparotomie bleken alle klachten toe te schrijven aan een volvulus van een dunne darmlis rond een fistel die was ontstaan door inklemming van darmwand tussen de magneten. Magnetisch constructiespeelgoed is vrij verkrijgbaar in Nederland. Men zou goed moeten opletten met magnetisch speelgoed, omdat ingestie van meerdere magneetjes kan leiden tot potentieel levensbedreigende darmproblemen.

Auteursinformatie

HagaZiekenhuis, locatie Juliana Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Den Haag.

Drs. H.E. Kromhout, arts in opleiding tot kinderarts; drs. L. Uijterschout, anios; drs. Y. Koopman-Keemink en dr. F. Brus, kinderartsen; drs. G.W. Zijp, chirurg.

Contact drs. H.E. Kromhout (hkromhout@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 april 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties