Ingestie van corpora aliena bij kinderen

Baby
Hilde Krom
Gijs Elshout
Catharine A. Hellingman
Angelika Kindermann
Joost van Schuppen
Merit M. Tabbers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4281
Abstract

Dames en Heren,

‘Ingestie van corpora aliena’ is de medische benaming voor het inslikken van lichaamsvreemde voorwerpen en kan leiden tot potentieel levensbedreigende complicaties. Aan de hand van 3 patiëntbeschrijvingen laten we zien dat het beleid bij een kind dat een lichaamsvreemd voorwerp heeft ingeslikt, afhankelijk is van het soort en de lokalisatie van het corpus alienum, de symptomen en de setting waarin de patiënt zich presenteert.

Ziektegeschiedenissen

Patiënt A is een jongen van 2 jaar oud met een blanco voorgeschiedenis die met zijn ouders bij de huisarts kwam omdat hij een helm van een legopoppetje had ingeslikt. Hij ervoer geen klachten. Bij lichamelijk onderzoek vond de huisarts geen afwijkingen, met name geen respiratoire symptomen, maag-darmproblemen, kwijlen of koorts. De huisarts voerde een expectatief beleid. Na 3 dagen vonden de ouders de helm terug in de ontlasting. Het verdere beloop was ongecompliceerd.

Patiënt B, een 6-jarig meisje met een blanco voorgeschiedenis, kwam direct met haar ouders naar de SEH, nadat zij 2 aan elkaar vastzittende, staafvormige koelkastmagneten had ingeslikt. Uit de anamnese en het lichamelijk onderzoek kwamen geen relevante bijzonderheden naar voren, met name geen respiratoire symptomen, maag-darmproblemen, kwijlen of koorts. De buikoverzichtsfoto toonde een radio-opaak, staafvormig voorwerp dat zich voorbij de maag bevond (figuur 1). Omdat het voorwerp ver voorbij de maag gelokaliseerd was, was het…

Auteursinformatie

Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC, locatie AMC-UvA, Amsterdam. Afd. Kinder-mdl: drs. H. Krom, arts-onderzoeker; dr. A. Kindermann en dr. M.M. Tabbers, kinderartsen MDL. Afd. Radiologie en Nucleaire Geneeskunde: drs. J. van Schuppen, radioloog. Erasmus MC, afd. Huisartsgeneeskunde, Rotterdam: dr. G. Elshout, huisarts. Maastricht UMC+, afd. Keel, Neus en Oor, Maastricht: dr. C.A. Hellingman, kno-arts.

Contact H. Krom (h.krom@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Hilde Krom ICMJE-formulier
Gijs Elshout ICMJE-formulier
Catharine A. Hellingman ICMJE-formulier
Angelika Kindermann ICMJE-formulier
Joost van Schuppen ICMJE-formulier
Merit M. Tabbers ICMJE-formulier
Richtlijn ‘Ingestie van corpora aliena bij kinderen van 0-18 jaar’
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties