Informatieve sites jeugdreuma voegen weinig toe

Marjolein Swart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2750

Van de jongeren met jeugdreuma zoekt 71% op internet naar informatie over hun ziekte. Zij vinden de informatie echter niet heel nuttig. Dat concluderen Philomine van Pelt en haar collega’s in Rheumatology (2015;54:1833-41).

Het onderzoeksteam verzamelde in de periode 2005-2008 gegevens van 142 jonge mensen (10-27 jaar) met juveniele idiopathische artritis (JIA), die onder behandeling waren in het UMC Utrecht. Zij hadden een mediane ziekteduur van 6,8 jaar. Via vragenlijsten vroegen de onderzoekers of patiënten online met hun ziekte bezig waren.

De meerderheid had wel eens informatie over JIA opgezocht op internet (71%). De meeste patiënten hadden één of enkele keren naar informatie gezocht (66%); slechts 6% ging regelmatig op zoek. Een kwart van de jongeren had wel eens een lotgenotenforum bezocht. Frequente internetzoekers waren significant ouder, hoger opgeleid en vaker vrouw. Ziekteactiviteit en medicijngebruik gingen niet samen met gebruik van internetsites. De patiënten zochten vooral informatie over de invloed van jeugdreuma op het dagelijks leven. De deelnemers vonden de internetsites en het lotgenotencontact, met een mediane score van respectievelijk 2 en 1 op een schaal van 0-10, weinig nuttig.

‘Websites kunnen in de huidige vorm de informatieve rol van de dokter niet vervangen’, zo besluiten de auteurs.

Gerelateerde artikelen

Reacties