Thuisarts.nl, hoe bevalt dat?
Open

Ervaringen na 3 jaar Thuisarts.nl
Stand van zaken
15-12-2014
Ton Drenthen, Roy P.H. Beijaert, Patrick W.M. Jansen, Joke C. Korevaar en Ivo J.M. Smeele
  • Veel mensen hebben behoefte aan informatie over gezondheid en ziekte, maar internet biedt een doolhof aan medische informatie.
  • Om patiënten betrouwbare medische informatie te bieden en huisartsen te ondersteunen, is het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in 2011 gestart met de publiekswebsite Thuisarts.nl, later gevolgd door een app.
  • Uit de NHG-ledenraadpleging van juni 2013 blijkt dat 90% van de huisartsen Thuisarts.nl gebruikt. Het aantal bezoekers bedraagt gemiddeld 60.000 per dag.
  • Ook is informatie beschikbaar uit vragenlijsten die zijn ingevuld door het NIVEL Consumentenpanel Gezondheidszorg (n = 2846) en door deelnemers aan een onderzoek naar ICT en zelfredzaamheid (n = 25). Daaruit blijkt dat de website voorziet in een grote behoefte en hoog wordt gewaardeerd door artsen en patiënten.
  • Er zijn plannen voor verdere doorontwikkeling van Thuisarts.nl met onder meer filmpjes, afbeeldingen, een anatomische zoekstructuur en informatie van andere betrouwbare organisaties, zoals specialistenverenigingen.