Kijken 60-ers een gegeven paard in de bek?

Influenzavaccinaties voor de jongste ouderen

Iris Lommerse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C4037

Maar een vijfde van de mensen die op 60-jarige leeftijd voor het eerst een uitnodiging voor de jaarlijkse influenzavaccinatie ontvangt, laat zich ook daadwerkelijk vaccineren. Hoewel het percentage 60-plussers dat zich laat vaccineren in Nederland hoger ligt dan in de meeste andere Europese landen, is de Nederlandse vaccinatiegraad dalende: van 77% in 2007-2008 tot 60% in 2014-2015.

Marianne Heins en collega’s van het Nivel onderzochten hoeveel 60-jarigen er ingingen op hun eerste uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen influenza. Ze gebruikten hiervoor gegevens van 3238 patiënten uit 87 Nederlandse huisartsenpraktijken die in april 2012 of in april 2013 60 jaar waren en geen medische indicatie hadden…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties