Infecties bij gebruik van glucocorticoïden

Stand van zaken
12-09-2018
T.C. (Tanca) Minderhoud, Maurits P.A. van Meer, Robert J. van Thiel, Caroline M. den Hoed, Paul L.A. van Daele en Carolina A.M. Schurink

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Interne Geneeskunde: drs. T.C. Minderhoud, internist acute geneeskunde. Erasmus MC, Rotterdam. Afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten: dr. M.P.A. van Meer, arts-microbioloog in opleiding. Afd. Intensive Care: drs. R.J. van Thiel, intensivist. Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr. C.M. den Hoed, mdl-arts. Afd. Interne Geneeskunde: dr. P.L.A. van Daele, internist-immunoloog; dr. C.A.M. Schurink, internist-infectioloog.

Contact: T.C. Minderhoud (t.minderhoud@vumc.nl)

 

Verantwoording

Dr. J.J. van Hellemond, parasitoloog, dr. B.J. Rijnders, internist-infectioloog, dr. B.S. Harhanghi, neurochirurg, en dr E. Bos, aios neurochirurgie, gaven waardevolle aanvullingen op een eerdere versie van het manuscript. De familie van patiënt gaf toestemming voor publicatie van de patiëntbeschrijving.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
T.C. (Tanca) MinderhoudICMJE-formulier
Maurits P.A. van MeerICMJE-formulier
Robert J. van ThielICMJE-formulier
Caroline M. den HoedICMJE-formulier
Paul L.A. van DaeleICMJE-formulier
Carolina A.M. SchurinkICMJE-formulier