Infecties bij gebruik van glucocorticoïden

Stand van zaken
12-09-2018
T.C. (Tanca) Minderhoud, Maurits P.A. van Meer, Robert J. van Thiel, Caroline M. den Hoed, Paul L.A. van Daele en Carolina A.M. Schurink
Aanvaard op 18-04-2018.
Gepubliceerd op 12-09-2018.
In print verschenen in week 37 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2215