Infecties bij de bejaarde patiënt

Klinische praktijk
C.M.A. Swanink
A. Voss
J.A.A. Hoogkamp-Korstanje
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2159-62
Abstract

Samenvatting

– Infecties bij de oudere patiënt vormen een belangrijk probleem: enerzijds door de manifestatie, die atypisch kan zijn, anderzijds doordat er meer complicaties optreden, zodat niet alleen de morbiditeit, maar ook de letaliteit met de leeftijd toeneemt.

– De toename van de prevalentie van infecties bij de oudere patiënt is multifactorieel bepaald: er is op oudere leeftijd vaak een toegenomen blootstelling aan micro-organismen (bejaardenhuizen, verpleeghuizen); als gevolg van verouderingsprocessen van de verschillende orgaansystemen neemt de kans op infectie toe (atherosclerose, longemfyseem, diverticulose, prolaps); de humorale en celgemedieerde immuniteit is verminderd, waardoor de kans op infecties toeneemt; tenslotte hebben oudere patiënten vaak onderliggende aandoeningen (zoals diabetes mellitus) en gebruiken zij medicamenten waardoor het risico op infecties wordt vergroot.

– Bij het stellen van de diagnose treedt er nogal eens een vertraging op doordat de klachten niet specifiek zijn en als passend bij de leeftijd beschouwd worden. Wanneer de diagnose ‘infectie’ vroegtijdig gesteld wordt, kan een adequate behandeling complicaties voorkomen, waardoor de morbiditeit en wellicht ook de letaliteit van infecties bij de oudere patiënt verlaagd kan worden.

– Bij de behandeling van infecties wordt de keuze van antibiotische middelen soms beperkt door resistentievorming, interactie met andere geneesmiddelen en toxiciteitsproblemen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Medische Microbiologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Mw.dr.C.M.A.Swanink, dr.A.Voss en mw.prof.dr.J.A.A.Hoogkamp-Korstanje, artsen-microbiologen.

Contact mw.dr.C.M.A.Swanink

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties