Indicaties voor digoxine?

Klinische praktijk
M. van Nunen
P. Höppener
J.A. Knottnerus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1633-4

Zie ook het artikel op bl. 1647.

Dames en Heren,

In de geneeskunde worden regelmatig vernieuwingen gemeld, maar er zijn ook zaken die blijven. Wat blijft zijn vaak stellingen die voor de geneeskunde even basaal zijn als de stelling van Pythagoras voor de wiskunde. Het uitgangspunt ‘ubi pus, ibi evacua’ en de stelling dat rubor, calor, dolor, tumor en functio laesa een ontsteking impliceren, zijn bekend bij elke arts.

Ook het ‘harttabletje’ is een pijler in de geneeskunde, niet alleen voor de arts, maar ook voor de patiënt. Misschien moet inmiddels worden gezegd dat het harttabletje een pijler wàs, want langzamerhand heeft er een kentering plaatsgevonden. Offerhaus heeft daar in dit tijdschrift al eerder over gepubliceerd.1 Bij symptomatisch boezemfibrilleren met snel kamervolgen lijkt digoxine nog een belangrijke plaats in de therapie in te nemen.2 Het gebruik van digoxine bij hartfalen met sinusritme staat echter al langere tijd ter…

Auteursinformatie

Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord, Akerstraat Noord 74, 6431 HN Heerlen.

M.van Nunen, huisarts.

Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Maastricht.

Dr.P.Höppener en prof.dr.J.A.Knottnerus, huisartsen.

Contact M.van Nunen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties