Indicaties voor ciclosporine bij de behandeling van het idiopathisch nefrotisch syndroom bij volwassenen

Klinische praktijk
R. Zietse
W. Weimar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1749-53

Zie ook het artikel op bl. 1770.

Inleiding

Het beloop van het nefrotisch syndroom kan variëren van spontane remissie tot terminale nierinsufficiëntie.1 Bij een aanzienlijk deel van de patiënten is er sprake van een chronische situatie, die gecompliceerd kan worden door infecties, trombo-embolische episoden en hypertensie.2 Om deze redenen zijn vele behandelingen beproefd teneinde de ziekte in remissie te brengen of althans de mate van proteïnurie te doen afnemen.

Deels op empirische gronden en deels omdat het immuunapparaat in het ontstaansmechanisme van een aantal vormen van nefrotisch syndroom een belangrijke rol lijkt te spelen,3 zijn immunosuppressiva veelvuldig toegepast in de behandeling. De kans op succes is sterk afhankelijk van de aan het syndroom ten grondslag liggende aandoening. Bij circa 75 van de volwassen patiënten met minimale glomerulaire veranderingen (‘minimal change nephropathy’) kunnen steroïden een remissie tot stand brengen.4 Vooral patiënten met een proliferatieve glomerulonefritis blijken echter…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Inwendige Geneeskunde, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

R.Zietse en dr.W.Weimar, internisten.

Contact R.Zietse

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties