Immunosuppressieve behandeling van patiënten met een nefrotisch syndroom op basis van 'minimal-change'-glomerulopathie

Klinische praktijk
A.J.W. Branten
J.F.M. Wetzels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2832-8
Abstract

Samenvatting

- Bij de behandeling van patiënten met een nefrotisch syndroom op basis van een ‘minimal-change’-glomerulopathie is prednison als monotherapie het middel van eerste keus.

- Omdat volwassenen in vergelijking tot kinderen later in remissie komen en bij kortdurende behandeling sneller recidieven krijgen, moet worden gestreefd naar een behandelingsduur van tenminste 24 weken. In deze periode bereikt 75-90 van de patiënten een remissie van de proteïnurie.

- Bij persisteren dan wel frequent recidiveren van het nefrotisch syndroom kan gekozen worden voor een behandeling met alkylerende middelen, waarbij de meeste ervaring is opgedaan met cyclofosfamide.

- Langdurig (> 3 maanden) gebruik van cyclofosfamide is in het bijzonder bij jonge volwassenen niet acceptabel vanwege het optreden van infertiliteit. Voor deze patiënten is (chronische) behandeling met ciclosporine een optie.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Nierziekten, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Mw.A.J.W.Branten, assistent-geneeskundige; dr.J.F.M.Wetzels, internist-nefroloog.

Contact mw.A.J.W.Branten

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties