'Inclusion body'-myositis

Klinische praktijk
U.A. Badrising
M.L.C. Maat-Schieman
S.G. van Duinen
J.G. van Dijk
J.J.G.M. Verschuuren
A.R. Wintzen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:553-7
Abstract

Dames en Heren,

‘Inclusion body’-myositis (IBM) is een zeldzame aandoening die, evenals polymyositis en dermatomyositis, deel uitmaakt van de groep der inflammatoire myopathieën. Geschat wordt dat ongeveer 30 van alle myositispatiënten lijdt aan IBM.1 In Nederland wordt de diagnose ‘IBM’ waarschijnlijk te weinig gesteld, aangezien in enkele grote klinieken de ziekte zelden of nooit wordt vastgesteld. Vaak wordt bij de patiënt met IBM in eerste instantie de diagnose ‘polymyositis’, ‘amyotrofe laterale sclerose’ of ‘polyneuropathie’ overwogen. Dit kan leiden tot een behandeling die wel bijwerkingen en geen effect heeft, zoals de behandeling met prednison bij de diagnose ‘polymyositis’; ook kan een veel te sombere prognose gegeven worden indien ‘amyotrofe laterale sclerose’ wordt gediagnosticeerd. Aan de hand van 3 patiëntgeschiedenissen zullen wij enkele punten aandragen die duidelijk maken hoe een patiënt met IBM zich kan presenteren.

Patiënt A, een 72-jarige man, werd verwezen door de huisarts. Drie jaar eerder kreeg hij…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Afd. Neurologie en Klinische Neurofysiologie: U.A.Badrising, assistent-geneeskundige; mw.dr.M.L.C.Maat-Schieman, neuropatholoog (tevens: afd. Pathologie); dr.J.G.van Dijk, klinisch neurofysioloog; dr.J.J.G.M.Verschuuren en prof.dr.A.R.Wintzen, neurologen.

Afd. Pathologie: dr.S.G.van Duinen, patholoog.

Contact U.A.Badrising

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties