Incidentie van psychotische stoornissen bij immigranten hangt samen met etnische dichtheid van wijken*

Onderzoek
Wim Veling
Ezra Susser
Jim van Os
Johan P. Mackenbach
Jean-Paul Selten
H. Wijbrand Hoek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1767
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of het verhoogde risico op psychotische stoornissen voor immigranten beïnvloed wordt door het percentage mensen van de eigen etnische groep in de woonwijk.

Opzet

Beschrijvend onderzoek.

Methode

Alle bewoners van Den Haag (leeftijd 15-54 jaar) met een Nederlandse, Marokkaanse, Surinaamse of Turkse etniciteit, die tussen 1997 en 2005 voor het eerst contact hadden met een arts voor een mogelijke psychotische stoornis, werden met semigestructureerde interviews onderzocht, waarna een DSM-IV-diagnose werd vastgesteld. Voor ieder individu werd de etnische dichtheid berekend als het percentage mensen van de eigen etnische groep in de woonwijk. In een multilevel-Poisson-regressiemodel werd het effect van etnische dichtheid op de incidentie van psychotische stoornissen onderzocht door incidentie-‘rate’-ratios (IRR) te berekenen per etnische groep, met autochtonen als referentiegroep. Deze berekening werd ook uitgevoerd voor wijken met een hoge en met een lage etnische dichtheid afzonderlijk.

Resultaten

226 autochtonen en 240 eerste- en tweede-generatie immigranten kregen voor het eerst een psychotische stoornis. Vergeleken met autochtonen was de IRR voor immigranten 2,36 (95%-BI: 1,89-2,95) in wijken met een lage etnische dichtheid en 1,25 (95%-BI: 0,66-2,37) in wijken met een hoge etnische dichtheid. Er was een sterke interactie tussen individuele etniciteit en etnische dichtheid van de wijk als voorspellers van de incidentie van psychotische stoornissen (gecorrigeerde χ2 = 15,04; df = 1; p = 0,0001).

Conclusie

De incidentie van psychotische stoornissen was het meest verhoogd bij immigranten die wonen in wijken met relatief weinig anderen van hun eigen etnische groep.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in het American Journal of Psychiatry (2008;165:66-73) met de titel ‘Ethnic density of neighborhoods and incidence of psychotic disorders among immigrants’ (afgedrukt met toestemming).

Parnassia Psycho-medische zorg, Centrum Eerste Psychose, Den Haag.

Columbia University, Mailman School of Public Health, afd. Epidemiology, New York, VS.

Prof.dr. E. Susser, psychiater en epidemioloog (tevens: New York State Psychiatric Institute, New York).

Universitair Medisch Centrum Maastricht, afd. Psychiatrie en Psychologie, Maastricht.

Prof.dr. J. van Os, psychiater en epidemioloog (tevens: Zuid-Limburg Mental Health Research and Teaching Network en Institute of Psychiatry, Division of Psychological Medicine, Londen).

Erasmus Medisch Centrum, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Prof.dr. J.P. Mackenbach, sociaal geneeskundige en epidemioloog.

Stichting Rivierduinen, Leiden.

Dr. J.-P. Selten, psychiater en epidemioloog.

Contact dr. W. Veling (w.veling@parnassia.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 maart 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties