Mag het een beetje minder zijn?

Incidentie van melanomen bij jongeren

Opinie
Tamar Nijsten
Loes Hollestein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4834
Abstract

De incidentie van melanomen in het hoofd-halsgebied bij kinderen en jongvolwassenen in Canada en de VS is de afgelopen 20 jaar gestegen, zo concludeert een recente studie. Andere studies laten juist een daling van het aantal melanomen bij jongeren zien. Hoe zijn deze tegenstrijdige resultaten te verklaren? Is de conclusie van de Canadees-Amerikaanse studie terecht?

De incidentie van melanomen in het hoofd-halsgebied bij kinderen en jongvolwassen in de VS en Canada steeg in de periode 1995-2014 met circa 2% per jaar (cumulatieve stijging: 51,1%).1 De constante stijging van huidkanker in het algemeen is een groot maatschappelijk en medisch probleem, maar deze schrikbarende boodschap voor de jongsten onder ons behoeft een paar kanttekeningen.

Het is niet duidelijk waarom de onderzoekers zich beperkt hebben tot melanomen van het hoofd-halsgebied, afgezien van het feit dat een deel van hen hoofd-halsspecialist is. De incidentiecijfers in hun onderzoek gelden dan ook niet zomaar voor alle melanomen. Melanomen in het hoofd-halsgebied hebben over het algemeen een slechtere prognose dan melanomen op ander lichaamsdelen. De 10-jaarsoverleving van melanomen in het hoofd-halsgebied bij kinderen is echter 39% beter dan bij volwassenen.2

Als men de onderzochte periode 1995-2014 verdeelt in twee periodes van 10 jaar, dan blijkt dat de stijging van de…

Auteursinformatie

Contact Erasmus MC Kankerinstituut, afd. Dermatologie, Rotterdam: prof.dr. T. Nijsten, dermatoloog; dr. L. Hollestein, epidemioloog (t.nijsten@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Tamar Nijsten ICMJE-formulier
Loes Hollestein ICMJE-formulier
Melanoom in het hoofd-halsgebied
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties