Een pleidooi voor meer nuance

Gezondheidsrisico’s van uv-straling

Perspectief
Jeanne Heijnen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5392
Abstract

In de media verschijnen geregeld berichten over de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan zonlicht. Meer dan eens zijn deze nieuwsberichten onvolledig of misleidend. In dit artikel bespreek ik de wetenschappelijke inzichten en de onzekerheden over het verband tussen uv-straling en huidkanker. Ook pleit ik voor meer nuance in de berichtgeving hierover.

Met de regelmaat van de seizoenen besteedt de media aandacht aan de blootstelling aan zonlicht en de gezondheidsschade die daarmee samenhangt. Wanneer de dagen langer worden en de zon in kracht toeneemt, stijgt het aantal nieuwsberichten over de schadelijke effecten van ultraviolette (uv) stralen in zonlicht en het belang van bescherming daartegen. De nuance in de berichtgeving ontbreekt nogal eens, waardoor de ontvanger in verwarring of misleid achterblijft. Een voorbeeld is een recent artikel in het Algemeen Dagblad, dat kopt ‘… explosieve toename in gevaarlijke melanomen’, maar vervolgt met cijfers over basaalcel- en plaveiselcelcarcinoom.1

Als tegenhanger van berichtgeving waarin epidemiologische context of duiding van de wetenschappelijke onzekerheden ontbreekt, plaats ik de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan zonlicht in perspectief aan de hand van de huidige wetenschappelijke literatuur.

Wetenschappelijke inzichten over de gezondheidseffecten van uv-straling

De carcinogene werking van uv-straling is onbetwist. Uv-straling veroorzaakt mutaties in het DNA van huidcellen…

Auteursinformatie

J. Heijnen, MSc, ziekenhuisarts in opleiding.

Contact J. Heijnen (heijnenjeanne@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jeanne Heijnen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties