Incidentenpolitiek
Open

Redactioneel
05-09-2019
Yolanda van der Graaf

Incidentenpolitiek is verleidelijk. Niet alleen in de politiek maar ook in zorg kunnen we er wat van. Meynaar, Kamps en Heuver schrijven in dit nummer over de waarde van de incidentanalyse en verbetermaatregelen die vaak volgen op een incident (D3881). Incidentonderzoek doe je na het optreden van een calamiteit. Het is bedoeld om de oorzaak van die calamiteit op te sporen. De auteurs wijzen in hun betoog op de vele haken en ogen van de incidentanalyse. Begrijpelijke bezwaren, want zo’n zogenaamde ‘root cause analysis’ is niets meer dan een – hopelijk zorgvuldige – reconstructie van het incident achteraf. Niet alleen ...