Improvement of myocardial perfusion.

Media
J. Meyer
R. Erbel
H.J. Rupprecht
A.J. Dunning
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:464

Improvement of myocardial perfusion. Trombolysis, angioplastry, bypass surgery. Onder redactie van J.Meyer, R.Erbel, H.J.Rupprecht. (Developments in cardiovascular medicine, nr. 50.) 366 bl., fig., tabellen. Martinus Nijhoff, Dordrecht 1985. Prijs: geb. ƒ  190,-.

Dit boek bestaat uit ruim 50 korte verslagen van voordrachten, gehouden op een symposium in Mainz in september…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties