zoektocht naar het verborgen curriculum

Implementatie van het curriculum voor de opleiding tot Spoedeisende Hulp(SEH)-arts

Onderzoek
A.P.G. (Pieter) van Driel
Annechien J. Alkemade
Maaike Maas
Jan C. ter Maaten
W.E.M. (Ineke) Schouten
Albert Scherpbier
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A983
Abstract

Samenvatting

Doel

Analyseren welk deel van het nieuwe curriculum van de opleiding tot Spoedeisende Hulp(SEH)-arts daadwerkelijk in de praktijk wordt uitgevoerd.

Opzet

Beschrijvend onderzoek.

Methode

Het curriculum werd als pilot in 4 opleidingsziekenhuizen geïmplementeerd. In deze ziekenhuizen werd een web-based vragenlijst voorgelegd aan 32 aiossen Spoedeisende Geneeskunde en in totaal 20 opleiders Spoedeisende Geneeskunde en SEH-artsen die betrokken waren bij de opleiding. Daarin werd gevraagd naar het gebruik van de verschillende onderdelen van het curriculum in de praktijk.

Resultaten

De vragenlijst werd beantwoord door 29 aiossen en 15 opleiders en SEH-artsen. Zowel de aiossen als de opleiders beoordeelden de mix van patiënten met wie men tijdens de opleiding in aanraking kwam als voldoende tot uitstekend. Er waren geen grote verschillen tussen aiossen, SEH-artsen en opleiders in hun oordeel over het curriculum. Wel bleek uit de resultaten dat het opleidingsplan expliciet met de aios besproken moet worden. Er zou meer aandacht besteed moeten worden aan de competenties ‘maatschappelijk handelen’, ‘kennis en wetenschap’ en ‘organisatie’ en aan de thema’s ‘spoedeisende neurologie’ en ‘dermatologie’. De kenmerkende competentiegerichte toetsmethoden, zoals de 360 graden-feedback, zijn op dit moment nog onvoldoende geïmplementeerd.

Conclusie

De antwoorden op de vragenlijst lieten zien hoe in de praktijk werd omgegaan met het curriculum en gaf informatie over de voortgang van de implementatie van het curriculum. Hiermee kan men gerichte feedback geven aan de opleidingsinstellingen.

Auteursinformatie

St. Elisabeth Ziekenhuis, afd. Spoedeisende geneeskunde, Tilburg.

Drs. A.P.G. van Driel, SEH-arts.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Spoedeisende geneeskunde, Leiden.

Drs. A.J. Alkemade, SEH-arts.

Catharina-ziekenhuis, afd. Spoedeisende geneeskunde, Eindhoven.

Drs. M. Maas, SEH-arts.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Spoedeisende geneeskunde, Groningen.

Dr. J.C. ter Maaten, internist.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Spoedeisende geneeskunde, Amsterdam.

Dr. W.E.M. Schouten, internist.

Onderwijsinstituut van de Faculty Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht

Prof.dr. A. Scherpbier, wetenschappelijk directeur.

Contact drs. A.P.G. van Driel (p.v.driel@elisabeth.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 18 december 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties