Arts moet zich bewust zijn van privacyregels

Implantatenregister en patiëntengegevens

Perspectief
A.C. (Aart) Hendriks
J. (Sjaak) Nouwt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D146
Abstract

Samenvatting

Sinds 2015 heeft Nederland het Landelijk Implantaten Register (LIR). Het doel van dit register is het snel kunnen traceren van patiënten bij wie een implantaat is geplaatst dat nadien problemen veroorzaakt. De beheerder van het LIR verzamelt hiertoe patiëntengegevens, die bijvoorbeeld worden verstrekt door ziekenhuizen of individuele artsen. De privacyregels zijn volledig van toepassing op het LIR en de betrokken ziekenhuizen en artsen. De beheerder van het register en de hulpverleners dienen zich bewust te zijn van deze regels, ook vanwege de hoge bestuurlijke boetes die sinds kort staan op overtredingen van de privacywetgeving en het risico op aansprakelijkstelling.

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden.

Prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist.

KNMG, afd. Beleid en Advies, Utrecht.

Mr.dr. J. Nouwt, jurist.

Contact mr.dr. J. Nouwt (s.nouwt@fed.knmg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
A.C. (Aart) Hendriks ICMJE-formulier
J. (Sjaak) Nouwt ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties