Registratie van etniciteit onder voorwaarden toegestaan

Opinie
M.C. (Corrette) Ploem
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A600
Abstract

Registratie van etnische herkomst is nodig om goede patiëntenzorg te kunnen bieden en om wetenschappelijk onderzoek of beleidsonderzoek uit te kunnen voeren. Essink-Bot en Stronks onderbouwen elders in dit tijdschrift met verve deze stelling.1 Maar mogen hulpverleners en onderzoekers iemands etnische afkomst wel registeren volgens de huidige wet- en regelgeving? En als het mag, onder welke voorwaarden dan? Die vraag staat in dit commentaar centraal.

Twee wetten zijn voor dit onderwerp relevant: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)2 en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).3 Bij het bespreken van deze wetten maak ik onderscheid tussen de twee doelen waarvoor registratie van etniciteit noodzakelijk is: patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Eerst ga ik kort in op de regels die de WBP geeft voor het verzamelen, vastleggen en gebruiken (overkoepelende term: verwerken) van etniciteitsgegevens.

Bijzondere regels voor gevoelige gegevens

De WBP maakt onderscheid tussen twee typen persoonsgegevens: ‘gewone’ en ‘gevoelige’…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Contact Mr.dr. M.C. Ploem, gezondheidsjurist (m.c.ploem@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 16 april 2009

Ook interessant

Reacties