Verantwoorde zorg vereist registratie van etnische herkomst

Opinie
Marie-Louise Essink-Bot
Karien Stronks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A337
Abstract

Samenvatting

Registratie van de etnische herkomst van patiënten in de zorg is onderwerp van politiek en publiek debat. Met dit artikel proberen wij aan dat debat een bijdrage te leveren. We beargumenteren dat registratie van etnische herkomst van alle patiënten noodzakelijk is voor verantwoorde patiëntenzorg. Ten eerste is de etnische herkomst van de patiënt, net als sekse en leeftijd, een relevant gegeven voor diagnostiek en behandeling van de individuele patiënt. Ten tweede is informatie over etnische herkomst in zorgregistraties noodzakelijk voor onderzoek naar de kwaliteit van zorg voor patiënten van allochtone herkomst. Alleen op basis daarvan kan men gericht aanknopingspunten voor verbetering van de kwaliteit van zorg voor risicogroepen formuleren. Daarmee is registratie van etnische herkomst een voorwaarde voor goede zorg aan álle Nederlanders.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Dr. M.L. Essink-Bot, sociaal-geneeskundige en epidemioloog; prof.dr. K. Stronks, epidemioloog.

Contact dr. M.L. Essink-Bot (m.l.essink-bot@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 maart 2009

Ook interessant

Reacties