Verantwoorde zorg vereist registratie van etnische herkomst
Open

Ter discussie
08-06-2009
Marie-Louise Essink-Bot en Karien Stronks

Registratie van de etnische herkomst van patiënten in de zorg is onderwerp van politiek en publiek debat. Met dit artikel proberen wij aan dat debat een bijdrage te leveren. We beargumenteren dat registratie van etnische herkomst van alle patiënten noodzakelijk is voor verantwoorde patiëntenzorg. Ten eerste is de etnische herkomst van de patiënt, net als sekse en leeftijd, een relevant gegeven voor diagnostiek en behandeling van de individuele patiënt. Ten tweede is informatie over etnische herkomst in zorgregistraties noodzakelijk voor onderzoek naar de kwaliteit van zorg voor patiënten van allochtone herkomst. Alleen op basis daarvan kan men gericht aanknopingspunten voor verbetering van de kwaliteit van zorg voor risicogroepen formuleren. Daarmee is registratie van etnische herkomst een voorwaarde voor goede zorg aan álle Nederlanders.