Implantaten, wie heeft ze niet?

Opinie
Yolanda van der Graaf
Joost O.M. Zaat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D248

In Nederland worden jaarlijks naar schatting ruim 750.000 implantaten geplaatst. Maar hoeveel patiënten bij dit getal horen en wie deze implantaatdragers zijn weten we niet. Op basis van schattingen maakten we een infographic met de aantallen van de verschillende implantaten.

De plaatsing van vrijwel elk implantaat wordt vastgelegd in de status van de patiënt. Alle ziekenhuizen leveren patiëntgegevens aan aan de stichting Dutch Hospital Data (www.dhd.nl). Maar op dit moment zijn de gegevens over implantaten geen onderdeel van de verplichte dataset en moeten deze gegevens uit veel verschillende bronnen worden gehaald. Precieze getallen zijn nauwelijks beschikbaar. De getallen over heup- en knieprothesen, hartkleppen, pacemakers en implanteerbare cardioverter-defibrillators (ICD’s) zijn redelijk betrouwbaar en komen uit de registers van de beroepsgroepen. Voor de andere getallen hebben we ons netwerk moeten raadplegen en dat heeft geleid tot getallen die met een zekere slag om de arm moeten worden geïnterpreteerd.

De schattingen…

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr. Y. van der Graaf, hoofdredacteur; dr. J.O.M. Zaat, adjunct-hoofdredacteur.

Contact prof.dr. Y. van der Graaf (y.vandergraaf@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

M.Y. Bongers en J.P.W.R. Roovers, gynaecologen; S.O. Breukink, mdl-chirurg; R.T.M. van Dongen, anesthesioloog; J.P.H. Drenth en P.D. Siersema, mdl-artsen; B.H.P. Elsman, vaatchirurg; N.M. van Hemel, A. van ’t Hof en P.P.T. de Jaegere, cardiologen; P.W. de Leeuw en C.J.J. Tack, internisten; M.T.W.T. Lock en E. Meuleman, urologen; B.A.J.M. de Mol en M.I.M. Versteegh, cardio-thoracaal chirurgen; P. van den Munckhof, neurochirurg; R.G.H.H. Nelissen, orthopedisch chirurg; R.M.M.A. Nuijts, oogarts; G.M. Raghoebar, kaakchirurg; R.J. Stokroos, kno-arts; en E.J.M.M. Verleisdonk, chirurg, leverden gegevens waarop we de schattingen van de aantallen implantaten baseerden.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties