Immunotoxiciteit en pathogeniteit van stoffen

Opinie
J.G. van den Tweel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1949-51

De wetenschap dat een goed functionerend immuunsysteem van levensbelang is voor mens en dier, is al enige decennia gemeengoed binnen het medisch denken. Al in de jaren vijftig beschreef Bruton de gevolgen van het ontbreken van immunoglobulinen.1 Tien jaar later was het Good die de aandacht vestigde op de rol van de cellulaire immuniteit voor de afweer, en op de gevolgen van het ontbreken daarvan.2 De bestudering van deze aangeboren immunodeficiëntieziekten heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan onze kennis van de mechanismen waarop het immuunsysteem zijn werking uitoefent. Het sinds het begin van de jaren tachtig zich manifesterende verworven immunodeficiëntiesyndroom (AIDS) heeft ertoe bijgedragen dat ook mensen die niet immunologisch geschoold zijn zich bewust zijn geworden van de cruciale betekenis van het immuunsysteem voor onze gezondheid.

De kennis op dit gebied is ook toegenomen door de observaties van de gevolgen van het therapeutisch onderdrukken van het immuunsysteem zoals…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Utrecht, vakgroep Pathologie, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht.

Prof.dr.J.G.van den Tweel, patholoog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties