Dioxine sterk immunotoxisch

Klinische praktijk
H.-J. Schuurman
H. van Loveren
J.G. Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2406-10

Inleiding

De verontreiniging van het milieu is de laatste decennia sterk in de belangstelling gekomen. Op de lijst van toxische milieuverontreinigende verbindingen nemen de polychloor-dibenzo-p-dioxinen (PCDD's) en polychloor-dibenzofuranen (PCDF's) een speciale plaats in. Het zijn verontreinigingen van typisch synthetische chemicaliën zoals chloorfenolen, chloorfenoxyazijnzuren en gechloreerde bifenylen (PCB's), en ze belanden met deze stoffen in het milieu. Verder kunnen deze verbindingen ontstaan bij vuilverbranding en bij de novo-synthese in aanwezigheid van chloorbevattende verbindingen zoals polyvinylchloride-plastics. PCB's werden veel gebruikt als koelvloeistof in transformatoren, aangezien deze onbrandbaar zijn, een goede warmtegeleiding geven en slechte elektriciteitsgeleiders zijn. Accidenten door branden in transformatoren kunnen een lokale ernstige milieuverontreiniging geven, waarbij het niet alleen om PCB's gaat, maar ook om door verhitting ontstane PCDF's. Met betrekking tot de voedselketen treffen wij PCDD's en PCDF's aan in koemelk,12 en in vis.3

De effecten van dioxinen op milieu en gezondheid zijn recentelijk…

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Laboratorium voor Pathologie, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Dr.H.-J.Schuurman, medisch immunoloog (tevens: Academisch Ziekenhuis, afd. Pathologie en Interne Geneeskunde, Utrecht); dr.H.van Loveren, immunoloog; dr.J.G.Vos, toxicoloog.

Contact dr.H.-J.Schuurman

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties