Immunologie en virologie van de HIV-infectie: nieuwe inzichten in de pathogenese van AIDS

Klinische praktijk
F. Miedema
M. Tersmette
M.Th.L. Roos
P.Th.A. Schellekens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1724-8

AIDS wordt veroorzaakt door een humaan retrovirus, ‘human immunodeficiency virus’ (HIV), dat voor het eerst werd geïsoleerd in 1983 door een onderzoeksgroep van het Instituut Pasteur te Parijs, twee jaar na de eerste beschrijving van het ziektebeeld.1 Klinische symptomen bij patiënten met AIDS zijn karakteristiek voor een T-cel-deficiëntie: infecties met intracellulaire organismen, virussen, schimmels en protozoën en het vóórkomen van neoplasieën, zoals non-Hodgkin's lymfoom en Kaposi-sarcoom.23

Voor immunologische reacties zijn T-lymfocyten onontbeerlijk als effector- en regulatorcellen. T-lymfocyten worden onderverdeeld in twee subpopulaties: T-helpercellen, die het membraanmolecuul CD4 tot expressie brengen (de cellen worden CD4 genoemd) en cytotoxische of suppressorcellen, die CD8-moleculen op hun oppervlak dragen. De belangrijkste rol van CD4 T-helpercellen is het induceren van zowel de humorale als de cellulaire immuunreactie. De effectorcellen van de specifieke cellulaire immuniteit, die onder meer cellen doden die met virus geïnfecteerd zijn, zijn in het algemeen CD8 T-lymfocyten.

AIDS wordt…

Auteursinformatie

Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis, afd. Klinische-Virologische Immunologie en Universiteit van Amsterdam, Laboratorium voor Klinische en Experimentele Immunologie, Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam.

Dr.F. Miedema, biochemicus-immunoloog; dr.M.Tersmette; mw.M.Th.L. Roos, analist; dr.P.Th.A.Schellekens, internist.

Contact dr.F.Miedema

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties