Immunologie in de medische praktijk. XXIX. Pathogenese van allergische en immunologische longziekten

Klinische praktijk
H.M. Jansen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1341-6
Abstract

Samenvatting

- Recentelijk verworven inzichten in de complexe functies van het immuunsysteem in luchtwegen en longen werpen nieuw licht op het grote belang van de lokale immunologische verdedigingsmechanismen voor het instandhouden van een normale longfunctie.

- Vooral langdurige blootstelling aan inhalatieallergenen of aan schadelijke, aspecifieke stoffen uit de omgeving kan leiden tot immunologische aandoeningen die pas na jaren aan het licht treden.

- Klinisch is hiervan allergisch astma het bekendste voorbeeld. Bij het zich ontwikkelen hiervan spelen, naast een genetische achtergrond, genoemde omgevingsfactoren een essentiële rol.

- Bij chronisch obstructieve longziekte is expositie aan de aspecifieke factoren (zoals sigarettenrook) het belangrijkste oorzakelijke moment.

- Immuungemedieerde aandoeningen kunnen voorts ontstaan bij aangeboren of verworven immuundeficiënties en bij idiopathische diffuse longaandoeningen. Daarnaast is longziekte ook vaak onderdeel van collageenziekten, beroepsgebonden aandoeningen en idiopathische longfibrose.

- Nieuw ontwikkelde onderzoekstechnieken zoals bronchoalveolaire lavage (BAL), kloneringsexperimenten met bij BAL verkregen cellen en ex-vivo-onderzoek van de betreffende cytokinenetwerken leveren een belangrijke bijdrage aan de verworven kennis van de immuunpathogenese van longziekten.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Longziekten, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.H.M.Jansen, longarts.

Ook interessant

Reacties