Immunologie in de medische praktijk. XXX. Orgaantransplantatie: indicaties en resultaten

Klinische praktijk
F.J. Bemelman
S. Surachno
R.J.M. ten Berge
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1432-6
Abstract

Samenvatting

- Vervanging van een falend orgaan door middel van transplantatie heeft zich de afgelopen 30 jaar ontwikkeld tot een medische routineprocedure.

- De 1-jaarsoverlevingspercentages voor nier, hart, lever en pancreas liggen in de orde van 80 tot 90; de resultaten op de lange termijn zijn redelijk met een 5-jaarsoverlevingpercentage rond de 60 voor de meeste organen.

- Inclusiecriteria voor orgaantransplantatie zijn de laatste jaren verruimd. Patiënten worden nog maar zelden op grond van hun kalenderleeftijd afgewezen.

- De ontwikkeling van krachtigere immunosuppressiva heeft transplantatie bij grotere immunologische verschillen makkelijker gemaakt.

- Toename van het aantal patiënten op de wachtlijst voor transplantatie, samen met afname van het donoraanbod, hebben ertoe geleid dat de wachttijden voor transplantatie van de meeste organen opgelopen zijn tot enige jaren.

- Resultaten van transplantatie op de lange termijn zijn achtergebleven bij die op de korte termijn. Zo gaan de meeste nieren verloren als gevolg van chronische rejectie.

- De uitdaging voor de toekomst is het oplossen van het probleem van chronische rejectie en dat van de met immunosuppressiva samenhangende morbiditeit.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, afd. Nierziekten, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Contact Mw.dr.F.J.Bemelman en S.Surachno, nefrologen; mw.prof.dr.R.J.M. ten Berge, internist (f.j.bemelman@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties