Ileus bij kinderen zonder eerdere buikoperaties
Open

Klinische les
05-10-2015
Daan van Poll, Sjoerd A. de Beer, Justin R. de Jong en Hugo A. Heij

Dames en Heren,

Ileus op basis van een beklemde liesbreuk of invaginatie is algemeen bekend bij kinderen in de eerste levensjaren. Mechanische ileus bij oudere kinderen die nooit in de buik zijn geopereerd is daarentegen een relatief onbekend fenomeen. Bij deze kinderen zijn de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de laboratoriumuitslagen vaak aspecifiek, terwijl vroege herkenning essentieel is voor een goede uitkomst Dit illustreren we aan de hand van 2 patiënten die beiden mechanische ileus hadden op basis van een aangeboren afwijking.

Patiënt A, een 6-jarige, gezonde en actieve jongen van Marokkaanse afkomst, komt met zijn ouders op de Spoedeisende Hulp wegens hevige buikpijn die continu aanwezig is door de gehele buik. De pijn was de vorige avond plotseling ontstaan en door de pijn had patiënt slecht geslapen. ’s Morgens had hij 1 maal een grote hoeveelheid maaginhoud overgegeven. De afgelopen 24 h heeft hij geen flatulentie of ontlasting gehad. De mictie is niet-afwijkend ...