IgG4-gerelateerde ziekte

Klinische praktijk
Lucas J. Maillette de Buy Wenniger
Marieke E. Doorenspleet
Joanne Verheij
Niek de Vries
Ulrich Beuers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6476
Abstract

Samenvatting

  • De diagnose ‘IgG4-gerelateerde ziekte’ is dikwijls moeilijk om te stellen. Het klinisch spectrum is divers, waarbij diverse orgaansystemen sequentieel dan wel simultaan kunnen zijn aangedaan.

  • Patiënten presenteren zich vaak met klachten die de aanwezigheid van een maligne ziekte suggereren, bijvoorbeeld klachten die passen bij een pancreaskoptumor.

  • Het gebrek aan betrouwbare onderzoeken maakt het diagnostisch traject vaak lang.

  • Door het gebrek aan kennis over het onderliggende ziektemechanisme zijn de behandelopties beperkt tot het empirisch toepassen van immuunsuppressie.

  • Het afgelopen jaar hebben de eerste basaal-wetenschappelijke artikelen over IgG4-gerelateerde ziekte het denken over deze ziekte naar een hoger plan getild.

  • Recent gepubliceerde klinische en experimentele bevindingen ondersteunen de hypothese dat antigene stimulatie een centrale rol heeft in de etiologie van IgG4-gerelateerde ziekte.

  • Deze nieuwe inzichten kunnen de basis vormen voor gevoeligere diagnostische tests en een meer evidencebased aanpak van de verschillende verschijningsvormen van IgG4-gerelateerde ziekte.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Gastro-enterologie en Hepatologie en Tytgat Instituut: drs. L.J. Maillette de Buy Wenniger, arts-onderzoeker; prof.dr. U. Beuers, mdl-arts en internist.

Afd. Klinische Immunologie en Reumatologie: drs. M.E. Doorenspleet, arts-onderzoeker; dr. N. de Vries, klinisch immunoloog en reumatoloog.

Afd. Pathologie: dr. J. Verheij, patholoog.

Contact prof.dr. U. Beuers (u.h.beuers@amc.uva.nl)

Verantwoording

Rebecca Esveldt leverde technische ondersteuning bij de experimenten.
Belangenconflict: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6476; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning voor dit artikel: L.J. Maillette de Buy Wenniger ontving een AMC PhD Scholarship van het Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam en een Gastrostartsubsidie van de Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie voor het onderzoek beschreven in dit artikel.
Aanvaard op 11 september 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Lucas J. Maillette de Buy Wenniger ICMJE-formulier
Marieke E. Doorenspleet ICMJE-formulier
Joanne Verheij ICMJE-formulier
Niek de Vries ICMJE-formulier
Ulrich Beuers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties