IgG4-gerelateerde ziekte
Open

Stand van zaken
08-11-2013
Lucas J. Maillette de Buy Wenniger, Marieke E. Doorenspleet, Joanne Verheij, Niek de Vries en Ulrich Beuers
  • De diagnose ‘IgG4-gerelateerde ziekte’ is dikwijls moeilijk om te stellen. Het klinisch spectrum is divers, waarbij diverse orgaansystemen sequentieel dan wel simultaan kunnen zijn aangedaan.

  • Patiënten presenteren zich vaak met klachten die de aanwezigheid van een maligne ziekte suggereren, bijvoorbeeld klachten die passen bij een pancreaskoptumor.

  • Het gebrek aan betrouwbare onderzoeken maakt het diagnostisch traject vaak lang.

  • Door het gebrek aan kennis over het onderliggende ziektemechanisme zijn de behandelopties beperkt tot het empirisch toepassen van immuunsuppressie.

  • Het afgelopen jaar hebben de eerste basaal-wetenschappelijke artikelen over IgG4-gerelateerde ziekte het denken over deze ziekte naar een hoger plan getild.

  • Recent gepubliceerde klinische en experimentele bevindingen ondersteunen de hypothese dat antigene stimulatie een centrale rol heeft in de etiologie van IgG4-gerelateerde ziekte.

  • Deze nieuwe inzichten kunnen de basis vormen voor gevoeligere diagnostische tests en een meer evidencebased aanpak van de verschillende verschijningsvormen van IgG4-gerelateerde ziekte.