Belang van ‘arbeid en gezondheid’ in de medische opleiding

Iedere arts moet arbeidsanamnese uitvragen

Opinie
Jacqueline C.M. Gerritsen
Paul B.A. Smits
Teus Brand
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5787
Abstract

Ongeveer de helft van de wereldbevolking brengt ten minste een derde deel van haar tijd op het werk door. Werk is een belangrijke determinant van gezondheid. Werk dat goed aansluit op iemands kennis, vaardigheden en persoonlijke omstandigheden en dat wordt uitgevoerd in een veilige, gezonde en ondersteunende werkomgeving, kan een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid bevorderen en ziekte helpen voorkomen. Het hebben van goed werk verbetert het sociaal functioneren. Andersom kan het ontbreken van werk of het hebben van ongeschikt werk of van werk dat in slechte omstandigheden wordt uitgevoerd juist leiden tot fysieke of psychische klachten of aandoeningen.1 Daarmee is aan het werk zijn en blijven een van de belangrijkste voorspellers van een gezonde levensverwachting. Daarnaast is een gezonde beroepsbevolking een belangrijke voorwaarde voor economische groei en ontwikkeling.

De bedrijfsarts is bij uitstek de specialist die de werkende kan ondersteunen bij het gezond aan het werk zijn en…

Auteursinformatie

Kwaliteitsbureau NVAB, Utrecht.

Drs. J.C.M. Gerritsen, psycholoog.

AMC, Amsterdam.

Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid: dr. P.B.A. Smits, bedrijfsarts.

Contact drs. J.C.M. Gerritsen (j.gerritsen@nvab-online.nl)

Verantwoording

Prof.dr. C.T.J. Hulshof, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC, Amsterdam, gaf commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 februari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Jacqueline C.M. Gerritsen ICMJE-formulier
Paul B.A. Smits ICMJE-formulier
Teus Brand ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties