Idiopathische scoliose bij adolescenten; inventarisatie van mogelijkheden van onderzoek naar de effectiviteit van screening en behandeling

Onderzoek
I.J. Korfage
R.E. Juttmann
B.V. Das
A.F.M. Diepstraten
A.A.J.M. Hazebroek-Kampschreur
P.J. van der Maas
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1228-33
Abstract

Samenvatting

Doel

Het verzamelen van informatie voor het vaststellen van de uitgangspunten en de mogelijkheden voor een kosteneffectiviteitsanalyse van screening op adolescente idiopathische scoliose (AIS).

Opzet

Interviews, literatuuronderzoek, enquête, een kostenraming en overleg met deskundigen en betrokkenen.

Methode

Na een oriënterend interview bij 16 orthopedisch chirurgen en jeugdartsen werd een literatuurstudie naar de effectiviteit van behandeling verricht over de jaren 1989-1999. De variatie in de huidige uitvoeringspraktijk werd in kaart gebracht met een schriftelijke enquête onder alle 51 Gemeentelijke Geneeskundige Diensten (GGD's). De kosten van screening en behandeling werden geschat op basis van tarieven van ziektekostenverzekeringen en een GGD-kostenmodel. Het geheel van resultaten werd voorgelegd aan 5 methodologiedeskundigen en tenslotte werden de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen van die 5 personen tijdens een bijeenkomst geevalueerd door speciaal daarvoor uitgenodigde personen.

Resultaten

Als doel van screening op AIS werd vastgesteld: tijdige ontdekking gevolgd door bracebehandeling en daardoor afname van cosmetisch onbevredigende eindstadia en van noodzaak tot operatie. Screening geschiedde door middel van de buktest en vond plaats bij 40/48 (83) deelnemende GGD's. De kosten van screening en behandeling bedroegen globaal 6 miljoen euro per jaar. Het is niet gebleken dat het screeningsprogramma voldoende sensitief en dat bracebehandeling voldoende effectief was, het tegendeel evenmin. Voor het verkrijgen van betrouwbare gegevens over de doeltreffendheid van bracebehandeling bij AIS in een vroeg stadium werd een gerandomiseerd onderzoek aanbevolen. Voor een beoordeling van de huidige screening werd een patiënt-controleonderzoek met een retrospectieve patiëntfollow-upstudie aanbevolen. Voor een doelmatige uitvoeringspraktijk werd een landelijke standaard voor screening op houdingsafwijkingen in de jeugdgezondheidszorg aanbevolen.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Mw.I.J.Korfage, econoom; dr.R.E.Juttmann en mw.B.V.Das, artsen; prof.dr.P.J.van der Maas, epidemioloog.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Orthopedische Chirurgie, Rotterdam.

Dr.A.F.M.Diepstraten, orthopedisch chirurg.

Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD) Rotterdam e.o., sector Gezondheidsbevordering, Rotterdam.

Mw.dr.A.A.J.M.Hazebroek-Kampschreur, jeugdarts-epidemioloog.

Contact mw.I.J.Korfage (korfage@mgz.fgg.eur.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties