Het nut van braces bij adolescente idiopathische scoliose

Opinie
René M. Castelein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7246
Abstract

Recent zijn in de New England Journal of Medicine de resultaten van een studie naar het effect van bracebehandeling bij adolescente idiopathische scoliose (AIS) gepubliceerd.1 Deze ‘Bracing in adolescent idiopathic scoliosis trial’(BRAIST) concludeert dat het gebruik van een brace bij kinderen met adolescente idiopathische scoliose de kans op progressie van een bocht significant vermindert vergeleken met alleen afwachtend beleid.1 Met deze in opzet multicentrische gerandomiseerde trial leveren de auteurs een belangrijke bijdrage aan de nog altijd voortdurende discussie over het effect van bracebehandeling op het natuurlijk beloop van de aandoening. Desondanks kunnen er een aantal kanttekeningen bij de conclusies worden geplaatst.

Adolescent idiopathische scoliose

Adolescente idiopathische scoliose is de meest voorkomende vorm van scoliose en is gedefinieerd als een laterale verkromming van de wervelkolom van meer dan 10° bij kinderen in de leeftijd van 10-16 jaar.2 Met deze definitie komt het complexe driedimensionale karakter van de aandoening…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Orthopedie, Utrecht.

Contact Prof.dr. R.M. Castelein, orthopedisch chirurg (r.m.castelein@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 december 2013

Auteur Belangenverstrengeling
René M. Castelein ICMJE-formulier
Idiopathische scoliose bij adolescenten behoeft een brace
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties