Idiopathische scoliose bij adolescenten behoeft een brace

Nieuws
Robert Jan Kroeze
Agnita Stadhouder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A7118

Waarom dit onderzoek?

Er is onduidelijkheid in de literatuur over het effect van bracebehandeling bij adolescenten met een idiopathische scoliose (AIS).

Onderzoeksvraag

Leidt het gebruik van een brace tot afname van de progressie van de scoliose en het voorkómen van een operatie?

Hoe werd dit onderzocht?

In een multicentrische gerandomiseerde…

Auteursinformatie

Contact (a.stadhouder@vumc.nl)

Het nut van braces bij adolescente idiopathische scoliose
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties